Om föreningen

Föreningen är drygt 50 år och vårt mål är att livskvalitén hos barn, ungdomar och vuxna som lever med epilepsi ska bli bättre.

Vi vill skapa en gemenskap och sprida kunskap för att minska på tabun och skammen runt epilepsi.

Genom att öka kunskapen runt epilepsi gör vi samhället tryggare för personer med epilepsi. Ju fler som känner igen ett epilepsianfall och vet hur man ska reagera vid ett anfall, desto mindre blir risken att man inte får den hjälp som behövs.

Vi tycker att det är otroligt viktigt att man ska ha någonstans att gå för att hitta gemenskap och inte känna sig ensam i sitt liv med epilepsi. För man är aldrig ensam i detta även om det väldigt lätt att känna det så.

Vi bjuder på en rik verksamhet; föreläsningar, fester, utflykter, medlemsmöten och mycket annat – allt för att informera om epilepsi och för att skapa gemenskap för personer med epilepsi i olika åldrar.

Vi fokuserar på att ha aktiviteter runt om i länet men kommer även ha träffar tillsammans med Uppsalas Epilepsiförening.