Frågor & svar

Här svarar vi på vanliga frågor

Hur blir jag medlem?

Enklast är att gå in på Svenska Epilepsiförbundets hemsida och fylla i formuläret. Där kan du välja vilken lokalförening du vill tillhöra. https://epilepsi.se/medlemskap/

Hur kommer jag i kontakt med någon i styrelsen?

Gå in på kontakta oss. Du är välkommen att höra av dig. Styrelsen saknar dock medicinsk kompetens. Vid sådana typer av frågor, hänvisar vi alltid till behandlande läkare/neurolog.

Resa med epilepsi

Läs mer om detta på Svenska Epilepsiförbundets hemsida: https://epilepsi.se/om-epilepsi/vardagen-med-epilepsi/att-resa-med-epilepsi/

Epilepsi och körkort

Läs mer om detta på Svenska Epilepsiförbundets hemsida:
https://epilepsi.se/om-epilepsi/vardagen-med-epilepsi/korkort/

Samlevnad

Läs mer om detta på Svenska Epilepsiförbundets hemsida:
https://epilepsi.se/om-epilepsi/vardagen-med-epilepsi/samlevnad/

Vilka behandlingar finns

Läs mer om detta på Svenska Epilepsiförbundets hemsida:
https://epilepsi.se/om-epilepsi/behandling/

Olika typer av anfall

Läs mer om detta på Svenska Epilepsiförbundets hemsida:
https://epilepsi.se/om-epilepsi/anfall/

Jag har frågor om Epilepsihund, vart vänder jag mig?

Du kan läsa mer på SOS Hund, Svenska Service och Signalhundsförbundet. Där kan du läsa mer om medicinskt alarmerande hund, epilepsihund. http://www.soshund.se/alarmerandehund_a-2/

Epilepsilarm, hur fungerar det?

Vad gäller larm hänvisar vi alltid till behandlande läkare/epilepsisjuksköterska. I styrelsen saknas medicinsk expertis inom området.

Hur vet jag om jag äter rätt medicin?

Vad gäller behandling/läkemedel hänvisar vi alltid till behandlande läkare/epilepsisjuksköterska. I styrelsen saknas medicinsk expertis inom området.

Jag har en anhörig som inte mår bra just nu, vart vänder jag mig?

Vänd dig/er direkt till behandlande läkare/epilepsisjuksköterska. Vid akuta tillstånd, eller om personen ramlat och slagit sig, ring 112.

Vart ser jag vilka aktiviteter föreningen anordnar?

Dessa ser du under fliken aktiviteter / kalender.