Bli medlem

Stöd din lokala epilepsiförening.

Några goda skäl för att bli medlem:

  • Som medlem stödjer du/ni påverkans och informationsarbete och därmed personer med epilepsi.
  • Tidningen Svenska Epilepsia skickas ut till medlemmar fyra gånger per år. (Har du inte fått tidningen i brevlådan, meddela styrelsen på e-post)
  • Som medlem får du/ni information, råd och stöd.
  • Inbjudan till olika förenings och förbundsarrangemang.
  • Medlemmar får rabatt på hotellvistelser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Läs mer här.
  • Som medlem träffar du/ni andra som vet hur det känns att leva med epilepsi.
  • Medlemmar kan teckna privata och miljömärkta sakförsäkringar via Unik Försäkring. Syftet är att skapa en tryggare vardag oavsett individuella förutsättningar.

Enskild medlem gäller för en person och familjemedlemskap gäller hela familjen, oavsett antal, så länge man är folkbokförd på samma adress.

OBS! Tänk på att välja din lokalförening.

Viktig info

Den medlem som inte betalar medlemsavgiften avaktiveras från medlemsregistret.

Kom ihåg att maila styrelsen på e-post och meddela din nya adress om du flyttar. Adressändringar uppdateras inte automatisk. Tack!